საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მოხსენება. 09.04.2021

ანტონ კრასოვსკის სტუმარი – საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი ვალერიან ხაბურძანია – საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის თვითგამორკვევის უფლების შესახებ

თურქეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა – უხეირო ხუმრობა?