პოლიტიკა
გამოცემა 110: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში (2014-2018)

 საქართველო, 17 აპრილი, საქინფორმი. საქართველოში 2014-2018 წლებში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) მონაცემების ანალიზის ზოგადი მიგნებებია:

• 2018 წელს ყველაზე დიდი ოდენობით FDI საფინანსო, ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის და ენერგეტიკის სექტორებმა მოიზიდა;

• 2018 წელს აზერბაიჯანმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ნიდერლანდებმა ყველაზე დიდი ოდენობით FDI განახორციელეს საქართველოში;

• უკანასკნელი 5 წლის ჯამურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა (28,4%) FDI-სთვის ყველაზე მიმზიდველი სექტორია, ხოლო სოფლის მეურნეობა (0,8%) - ყველაზე ნაკლებად მიმზიდველი;

• უკანასკნელი 5 წლის ჯამურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, ყველაზე დიდი ოდენობით ინვესტიცია საქართველოში შემდეგი ქვეყნებიდან განხორციელდა: აზერბაიჯანი, ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი, აშშ;

• ჩინეთის და ევროკავშირის ქვეყნების წილი საქართველოს FDI-ში 2017 წლიდან იზრდება;

• 2017-2018 წლებში რეინვესტირების წილი მთლიან FDI-ში იზრდება, ხოლო სააქციო კაპიტალის და სავალო ვალდებულებების წილი მცირდება.