სამართალი
რისი შემოტანა შეიძლება საქართველოში და რისი – არა

 საქართველო, 2 ივლისი, საქინფორმი. სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტმა გამოაქვეყნა იმ ნივთების სია, რომელთა შეტანა საქართველოში აკრძალულია და იმ საგნების ჩამონათვალი, რომელთა შეტანისთვის საფასურია გადასახდელი, იუწყება „Sputnik-სომხეთი".

ქვეყანაში კატეგორიულად არის აკრძალული ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული პრეპარატების შეტანა. ისინი ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არის ექიმის ცნობა, რომ ეს პრეპარატები აუცილებელია მკურნალობისთვის. ამასთან, მისი მოცულობა მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს იმ დღეების რაოდენობას, რამდენი ხნითაც აპირებს ადამიანი საქართველოში დარჩენას.

ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებით მოქმედებს შემდეგი შეზღუდვები: ეთილის სპირტის შემცველი სასმელებიმაქსიმუმ 2 ლიტრი, ღვინო – 4 ლიტრი, ლუდიმაქსიმუმ 16 ლიტრი.

რაც შეეხება სიგარეტს, მისი შეტანა შესაძლებელია 200 ღერის ოდენობით, სიგარის – 50 ცალი, თამბაქოს სხვა პროდუქტების – 200 ცალის ოდენობით. არასრულწლოვანებისთვის აკრძალულია თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების გადატანა.

საქართველოს საზღვარზე ნებადართულია 30 კილოგრამი საკვების გადატანა.

შეტანილი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების საერთო ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 30 ათას ლარს.

სომხეთიდან საქართველოში აკრძალულია იარაღის, ასაფეთქებელი მოწყობილობის და რადიოაქტიური ნივთიერების შეტანა.

ანტიკვარიატისა და ხელოვნების ნიმუშების შეტანა მხოლოდ დამატებითი ნებართვისა და სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაშია ნებადართული.

თუ გასატანი საქონლის საბაჟო ღირებულება 3 000 ლარიდან 10 000 ლარამდეა, საქართველოს საზღვარზე ამ საქონლის გატანისთვის გადასახადია 20 ლარი. თუ საქონლის ღირებულებაა 10 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე, გადასახდელია 300 ლარი, ხოლო თუ საქონლის ღირებულება 15 000 ლარს ჭარბბს - 400 ლარი.